COVID-19: Sikkerhed og sundhed er vores største prioritet, og vi følger aktivt alle retningslinjer fra myndighederne. Læs mere under nyheder.

Blåklokken Køge Kyst

Blåklokken Køge Kyst

Projektbeskrivelse

Projektets i alt 78 boliger består af 20 stk. 2-vær., 41 stk. 3-vær. og 17. stk. 4-vær. lejligheder i varierende størrelser fra ca. 75 – ca. 110 m². De varierede boliger er indrettet til at understøtte de forskellige målgruppers behov, til både enlige, familier med og uden børn samt et antal ældrevenlige boliger, de fleste med adgang til altan eller terrasse. I alt 7.200 m² med 984 m² gårdrum og 148 m² fælles tagterrasse.

Lys- og solforhold er optimeret ved at variere bygningshøjderne spændende fra 3 etager mod syd og vest til 7 etager mod nordøst, derved efterlades mindst mulig slagskygge i lejlighedernes primære opholdsarealer, samt på altaner og i det fælles gårdrum.

Regnvand fra tagflader og altangange opsamles i åbne vandrender i langs gårdrummets ydre kant og ledes i synlige render ud i Almingen. Projektets grønne tage forsinker regnvandsmængden ved evt. skybrud.

P-kælderen er halvt nedgravet med plads til 59 biler og ca. 120-140 cykler.

Bygherre:

Calum A/S

Arkitekt:

Kjær og Richter

Ingeniør:

Svend Poulsen A/S

Kunde:

HP Byg A/S

Bruttoareal:

7200 m²

Byggeår:

2022

Bygherre:

Calum A/S

Arkitekt:

Kjær og Richter

Ingeniør:

Svend Poulsen A/S

Kunde:

HP Byg A/S

Bruttoareal:

7200 m²

Byggeår:

2022

Projektbeskrivelse

Projektets i alt 78 boliger består af 20 stk. 2-vær., 41 stk. 3-vær. og 17. stk. 4-vær. lejligheder i varierende størrelser fra ca. 75 – ca. 110 m². De varierede boliger er indrettet til at understøtte de forskellige målgruppers behov, til både enlige, familier med og uden børn samt et antal ældrevenlige boliger, de fleste med adgang til altan eller terrasse. I alt 7.200 m² med 984 m² gårdrum og 148 m² fælles tagterrasse.

Lys- og solforhold er optimeret ved at variere bygningshøjderne spændende fra 3 etager mod syd og vest til 7 etager mod nordøst, derved efterlades mindst mulig slagskygge i lejlighedernes primære opholdsarealer, samt på altaner og i det fælles gårdrum.

Regnvand fra tagflader og altangange opsamles i åbne vandrender i langs gårdrummets ydre kant og ledes i synlige render ud i Almingen. Projektets grønne tage forsinker regnvandsmængden ved evt. skybrud.

P-kælderen er halvt nedgravet med plads til 59 biler og ca. 120-140 cykler.

Copyright © 2024 Svend Poulsen A/S