COVID-19: Sikkerhed og sundhed er vores største prioritet, og vi følger aktivt alle retningslinjer fra myndighederne. Læs mere under nyheder.

Vores ydelser

Vores ydelser

Professionel Rådgivning
gennem hele byggeprocessen

Hos Svend Poulsen A/S samarbejder vi til daglig med projektudviklere, totalentreprenører, boligforeninger, typehusfirmaer samt offentlige bygherrer som kommuner og regioner. Dette afspejler sig i organisationens bredde byggetekniske videnssæt, der tilpasses hver enkelt kunde efter ønske og behov. Vores kunder er geografisk placeret i hele Danmark, hvormed at vi samarbejder på tværs af land og by. 

Er du repræsentant for en bygherre, udvikler eller organisation, der søger kvalitetsbevidst bistand i byggebranchen? Kontakt os og book et uforpligtende telefonmøde med administrerende  direktør, Henrik Kristiansen.

01

Total-
rådgivning

Hos Svend Poulsen A/S rådgiver vi gennem hele byggeprojektets forløb fra dispositions- og projektforslag til ibrugtagning. Det giver os mulighed for, at indarbejde såvel praktiske, tekniske, logistiske og arkitektoniske dele af projektet tilpas tidligt i forløbet, så alle parter har et sundt overblik over tid, kvalitet og økonomi.

Som totalrådgiver repræsenterer vi bygherre og/eller kunde samt de behov og ønsker, som disse måtte have undervejs. På denne baggrund udformes al nødvendig dokumentation og tegningsmateriale med særligt henblik på helhedsorienterede løsninger, bygbarhed samt gældende lovkrav, reglementer m.m.

02

Ingeniør-
arbejde

Som ordet “akademiingeniør” antyder, udfører vi ingeniørarbejde og -projektering på alt fra nybyggeri til om- og tilbygning samt renovering. Vi dokumenterer og kvalitetssikrer de statiske beregninger, energirammer og øvrige ingeniørtekniske forhold, der er nødvendige for et moderne byggeprojekt i overensstemmelse med det danske bygningsreglement (BR), de internationale eurocodes (EC) m.fl.

Foruden dette rådgiver vi i fornuftige og langtidsholdbare løsninger, der giver det optimale samspil mellem statik, teknik, økonomi og logistik med henblik på byggeriets anvendelsesmål og projektet som helhed.
03

Kvalitets-
Tilsyn

Når byggeprocessen går ind i den udførende og afsluttende fase, er det væsentligt med professionel hjælp til at overvåge og styre processen. Det er her alt planlægningen skal udmøntes i et fysisk produkt, og uden den nødvendige styring er der risiko for, at slutproduktet ikke lever op til den forventede standard.

Uanset om bygherren vælger at opføre byggeriet i fagentreprise, hovedentreprise eller totalentreprise, bistår Svend Poulsen A/S med den nødvendige byggestyring med ledelse og tilsyn, samt den endelige aflevering og godkendelse af byggeriet inden ibrugtagelse.

VIL DU VIDE MERE?​

Hos Svend Poulsen A/S har vi stor erfaring med og seneste viden om alle byggeriets faser. Vi sætter en ære i at levere rentabelt og bygbart kvalitetsbyggeri.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål eller brug for sparring omkring opgaver, ydelser eller partnerskab.

Copyright © 2024 Svend Poulsen A/S