COVID-19: Sikkerhed og sundhed er vores største prioritet, og vi følger aktivt alle retningslinjer fra myndighederne. Læs mere under nyheder.

Støj og akustik

Støj og akustik

Samarbejde, rådgivning og ekspertise 

En almindelig dag på kontoret eller i hjemmet kan være en larmende oplevelse. Dette kan have store konsekvenser, da støj kan være distraherende, stressende samt bidrage til hovedpine eller angst. I bygningsreglementet er der krav til bygningers lydforhold og derfor er det er vigtigt, at disse inkluderes allerede på projektstadiet, da detaljer kan være afgørende for, om lydkravene bliver overholdt. 

Svend Poulsen A/S tilbyder rådgivning om luftlyds-isolation og trinlydniveau både i nye bygninger og i forbindelse med renovering. Vi kan stå for beregning af efterklangstid eksempelvis i undervisnings- og daginstitutionsbygninger og kontorer, samt beregne kravene til vinduer i områder belastet med trafikstøj. Vi kan sikre, at bygningsreglementets krav er overholdt og at lydforholdene spiller sammen med bygningens andre dele på en sikker, bæredygtig og økonomisk måde. 

Hos Svend Poulsen A/S sørger vi for tæt samarbejde mellem arkitekter, konstruktører, ingeniører og entreprenører så hver løsning bliver tilpasset det enkelte projekt. Eksempelvis kan materialevalg have store konsekvenser for bygningens lydforhold, og derfor er det afgørende, at der er samspil mellem bygningens forskellige aktører så der kommer balance imellem konstruktion og akustik.  

VIL DU VIDE MERE?​

Hos Svend Poulsen A/S har vi stor erfaring med og seneste viden om alle byggeriets faser. Vi sætter en ære i at levere rentabelt og bygbart kvalitetsbyggeri.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål eller brug for sparring omkring opgaver, ydelser eller partnerskab.

Copyright © 2024 Svend Poulsen A/S