COVID-19: Sikkerhed og sundhed er vores største prioritet, og vi følger aktivt alle retningslinjer fra myndighederne. Læs mere under nyheder.

Kloak og afløb

Kloak og afløb

Projektering, videndeling og samarbejde

Problemer med kloak og afløb kan lede til tilstoppede kloaker, fugtskader, rotteproblemer og i værste fald oversvømmelse. Utilstrækkelige afløb, brud på kloakken og opstemning i afløbssystemet kan alle være konsekvenser af dårligt udført projektering og planlægning af kloak of afløb. Sådan en skade kan være omkostningstung at udbedre. 

Svend Poulsen A/S tilbyder detailprojektering af afløbsinstallationer, projektering af kloak i terræn, LAR-afvanding samt kloakplanlægning til byggemodningsprojekter med videre. Vi har styr på bygningsreglementets krav og kan håndtere dokumentation til byggetilladelser. Vi sikrer, at materialer er dimensioneret korrekt, så vand ledes væk som det skal og ikke ender med at udgøre en risiko for hverken konstruktionen selv eller de omkringliggende bygninger.   

Hos Svend Poulsen A/S er vi gode til at videndele, bruge både interne og eksterne kompetencer samt kontrollere, at alt forløber efter forskrifterne. Vi er altid i dialog med de udførende entreprenører og gennem tæt samarbejde sikrer vi solide og funktionelle løsninger, der både er teoretisk udregnet og korrekt udført. 

VIL DU VIDE MERE?​

Hos Svend Poulsen A/S har vi stor erfaring med og seneste viden om alle byggeriets faser. Vi sætter en ære i at levere rentabelt og bygbart kvalitetsbyggeri.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål eller brug for sparring omkring opgaver, ydelser eller partnerskab.

Copyright © 2024 Svend Poulsen A/S