COVID-19: Sikkerhed og sundhed er vores største prioritet, og vi følger aktivt alle retningslinjer fra myndighederne. Læs mere under nyheder.

Brandrådgivning

Brandrådgivning

SPARRING, SIKKERHED OG KOMMUNIKATION

Skulle det ske, at der opstår brand i bygningen, er det essentielt, at de rigtige forholdsregler er blevet implementeret på forhånd. Alle skal kunne bringes i sikkerhed på en ordnet og effektiv måde. Brandpersonel skal kunne få et hurtigt overblik over bygningens udformning og skaden skal kunne reduceres bedst muligt.  

Hos Svend Poulsen A/S ved vi, at den rigtige brandrådgivning er central for, at alle foranstaltninger er på plads, skulle brandulykken opstå. Vi tilbyder brandrådgivning der følger de nye certificeringsordninger. Vi har styr på den rigtige brandtekniske dokumentation, som skal afleveres ved ansøgning om byggetilladelse og ved ibrugtagning, blandt andet brandplaner og brandstrategi, og vi kan levere de nødvendige start- og sluterklæringer. Vi hjælper tidligt i processen med at få indarbejdet de rigtige løsninger for kunden, således at der ikke senere skal indarbejdes omkostningsfulde brandsikringstiltag.  

Svend Poulsen A/S har certificerede brandrådgivere ansat, der sikrer at opgaven bliver udført rigtigt til at begynde med. Vi er bevidste om, hvor vigtigt det er at kommunikere præcist således at relevant information modtages og fortolkes rigtigt og Vi forstår vigtigheden af sparring, både internt imellem vores egne rådgivere og eksternt med konsulenter, bygherre og leverandører. 

VIL DU VIDE MERE?​

Hos Svend Poulsen A/S har vi stor erfaring med og seneste viden om alle byggeriets faser. Vi sætter en ære i at levere rentabelt og bygbart kvalitetsbyggeri.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål eller brug for sparring omkring opgaver, ydelser eller partnerskab.

Copyright © 2024 Svend Poulsen A/S