COVID-19: Sikkerhed og sundhed er vores største prioritet, og vi følger aktivt alle retningslinjer fra myndighederne. Læs mere under nyheder.

Samsø Skole

Samsø Skole

Projektbeskrivelse

Skolens tilbygning er udført i én etage med fokus på fællesskabet og forbindelser på tværs af både årgange, fagligheder og bygninger, og gør i samme omgang klar til fremtidige etaper af skolens renovering.
Indskoling, mellemtrin og udskoling samles i hvert sit område med eget fællesområde. I projektet er der et fokus på alders-differencerede læringsrum med rammer som tilgodeser og inspirerer de enkelte alderstrin både i faglig og social sammenhæng. Flere steder lægges tilbygningen helt op af den eksisterende facade, for at skærme og isolere den nuværende klimaskærm.

Sikkerheden har haft særligt fokus i byggeprocessen, så elever ikke kom på byggepladsen og ikke blev udsat for støj, miljøfarlige stoffer eller andre skadelige påvirkninger.

Under opførelsen har der været en større koordinering af de tekniske installationer, så skolen stadig har været velfungerende. Alle installationer er udført fleksible og udskiftelige, disponeret med 20 % disponibel plads, så skolen er forberedt til fremtidige udvidelser. I de fleksible klasselokaler med foldevægge, er de tekniske systemer integreret, således at rummene kan opdeles og fungere separat, eller åbnes og fungere som et rum.
Rummene udenfor klasselokalerne er frit tilgængelig for indretning, da der er formindsket brug af søjler. Alle søjler er placeret op af nye eller eksisterende vægge, hvilket gør at rummene frit kan indrettes.

Bygherre:

Samsø Kommune

Arkitekt:

Skala Arkitekter A/S

Ingeniør:

Svend Poulsen A/S

Kunde:

Bruttoareal:

1500 m²

Byggeår:

2022

Bygherre:

Samsø Kommune

Arkitekt:

Skala Arkitekter A/S

Ingeniør:

Svend Poulsen A/S

Kunde:

Bruttoareal:

1500 m²

Byggeår:

2022

Projektbeskrivelse

Skolens tilbygning er udført i én etage med fokus på fællesskabet og forbindelser på tværs af både årgange, fagligheder og bygninger, og gør i samme omgang klar til fremtidige etaper af skolens renovering.
Indskoling, mellemtrin og udskoling samles i hvert sit område med eget fællesområde. I projektet er der et fokus på alders-differencerede læringsrum med rammer som tilgodeser og inspirerer de enkelte alderstrin både i faglig og social sammenhæng. Flere steder lægges tilbygningen helt op af den eksisterende facade, for at skærme og isolere den nuværende klimaskærm.

Sikkerheden har haft særligt fokus i byggeprocessen, så elever ikke kom på byggepladsen og ikke blev udsat for støj, miljøfarlige stoffer eller andre skadelige påvirkninger.

Under opførelsen har der været en større koordinering af de tekniske installationer, så skolen stadig har været velfungerende. Alle installationer er udført fleksible og udskiftelige, disponeret med 20 % disponibel plads, så skolen er forberedt til fremtidige udvidelser. I de fleksible klasselokaler med foldevægge, er de tekniske systemer integreret, således at rummene kan opdeles og fungere separat, eller åbnes og fungere som et rum.
Rummene udenfor klasselokalerne er frit tilgængelig for indretning, da der er formindsket brug af søjler. Alle søjler er placeret op af nye eller eksisterende vægge, hvilket gør at rummene frit kan indrettes.

Copyright © 2024 Svend Poulsen A/S