COVID-19: Sikkerhed og sundhed er vores største prioritet, og vi følger aktivt alle retningslinjer fra myndighederne. Læs mere under nyheder.

Strandhøjen Friplejehjem, Nyborg

Strandhøjen Friplejehjem, Nyborg

Projektbeskrivelse

Friplejehjemmet Strandhøjen i Nyborg ligger, hvor byens smukke landskabelige park møder Storebælt. De 67 friplejeboliger er fordelt med 2 til 3 værelser på fire etager på et samlet areal på 6.115 m² inkl. fællesfaciliteter. Boligerne i den enkelte gruppe knytter sig til et samlet rumligt forløb af fælles opholdsrum og -nicher, der understøtter det daglige liv på friplejehjemmet.

Friplejehjemmet er disponeret så, der skabes et funktionelt og driftsvenligt hus, så der opnås maksimal trivsel for beboere og personale. Projektet er planlagt så dagslysforhold, menneskelig rummelighed og oplevelser tilgodeses.

Byggeriet er opført med vægge og dæk i præfabrikerede betonelementer og med direkte fundering. Der har været særligt fokus på indeklima herunder udførelse af simuleringer.

Strandhøjens Friplejehjem er certificeret med Svanemærket, der bla. er kendetegnet ved lavt energiforbrug, godt indeklima og høj byggeteknisk kvalitet.

Bygherre:

AP Ejendomme og Danske Diakonhjem

Arkitekt:

ERIK Arkitekter

Ingeniør:

Svend Poulsen A/S

Kunde:

Danske Diakonhjem

Bruttoareal:

6115 m²

Byggeår:

2020 – 2022

Bygherre:

AP Ejendomme og Danske Diakonhjem

Arkitekt:

ERIK Arkitekter

Ingeniør:

Svend Poulsen A/S

Kunde:

Danske Diakonhjem

Bruttoareal:

6115 m²

Byggeår:

2020 – 2022

Projektbeskrivelse

Friplejehjemmet Strandhøjen i Nyborg ligger, hvor byens smukke landskabelige park møder Storebælt. De 67 friplejeboliger er fordelt med 2 til 3 værelser på fire etager på et samlet areal på 6.115 m² inkl. fællesfaciliteter. Boligerne i den enkelte gruppe knytter sig til et samlet rumligt forløb af fælles opholdsrum og -nicher, der understøtter det daglige liv på friplejehjemmet.

Friplejehjemmet er disponeret så, der skabes et funktionelt og driftsvenligt hus, så der opnås maksimal trivsel for beboere og personale. Projektet er planlagt så dagslysforhold, menneskelig rummelighed og oplevelser tilgodeses.

Byggeriet er opført med vægge og dæk i præfabrikerede betonelementer og med direkte fundering. Der har været særligt fokus på indeklima herunder udførelse af simuleringer.

Strandhøjens Friplejehjem er certificeret med Svanemærket, der bla. er kendetegnet ved lavt energiforbrug, godt indeklima og høj byggeteknisk kvalitet.

Copyright © 2024 Svend Poulsen A/S